Zajímavosti z historie a kultury Samosu

Na ostrově Samos ve vesnici Mytilini je Paleontologické muzeum, kde můžete vidět části koster a kosti obrovských zvířat, která se našla pouze na ostrově Samos. Kosti jsou milióny let staré a našly se při vykopávkách v roklině Stefanidi v čedičovém tufu. Zvířata byla uvězněna na ostrově Samos v okamžiku, kdy se ostrov Samos oddělil od pevniny (od dnešní Malé Asie). Jsou zde kosti nebo části zvířat nosorožců, pakoňů, žiraf, antilop a hyen. Vesnička Mitilini je zemědělská obec, kterou založili osadníci z ostrova Lesbos.

Samos proslul stavbou vynikajících lodí, které byly použity v mnoha námořních bitvách starověku. Vznikla zde unikátní technologie stavby lodí, které byly pojmenovány podle místa vzniku Samaina. Loď byla charakteristická svým prostorným úložným prostorem a značnou rychlosti plavby, kterou lodi dovolovala speciální konstrukce. Loď měla 2 řady vesel (celkem 50). Na ostrově můžete stále pozorovat místní lodní mistry, jak vyrábějí dřevěné lodě se širokými kýly, např. v loděnici Agios Isidoros na západním pobřeží ostrova. Abyste mohli tuto loděnici navštívit, potřebujete k cestě džíp.

Ve 2. tisíciletí př.n.l. se na ostrově Samos značně rozvinul kult bohyně Héry. Na ostrově Samos byl postaven největší chrám, který byl zasvěcen této bohyni. V muzeu hlavního města Samos naleznete originál Geneleova sousoší, které stávalo společně s jinými skulpturami na posvátné cestě. Na místě samém je nahrazen kopií. V Heraiónu naleznete i z části obnovený velkolepý oltář sochaře Rhoika (550 př.n.l.). Byl to již v pořadí sedmý oltář a býval opravdovou chloubou Samosu.
Výstavba chrámu zasvěceného bohyni Héře vlastně nebyla nikdy dokončena. Velkolepou stavbu po zničení původního chrámu zemětřesením zahájil tyran Polykratos. Tyran Polykratos je spojován se zlatým věkem ostrova Samos. Jeho architekti navrhli opravdu velkolepé dílo s půdorysem okolo 6189 m2. Měl to být největší chrám, jaký kdy Řekové navrhli, zůstal však nedokončen. Dneska zde můžete vidět mohutné základy a jeden už z dálky viditelný mohutný a vysoký sloup o průměru téměř 2 m. Heraión zničili Peršané, zapálili jej a vyplenili.

Ostrov Samos má další velkou pozoruhodnost. Jedná se o technickou památku, kterou dal postavit opět tyran Polykratos, je jí podzemní akvadukt, který je známý pod jménem Eupalinův tunel. Tunel dostal jméno podle architekta Eupalina z Megary, který tunel postavil. Tunel dopravoval vodu z protilehlé strany hory do tehdejšího hlavního města ostrova Samos. Tunel byl prorážen z obou stran a jeho délka je více jak kilometr. Práce byly prováděny 80 m pod povrchem hory Kastro a obdivuhodné je, že se s malou odchylkou kopáči z obou stran sešli. Kromě keramického potrubí tunel sloužil i jako útočiště při obléhání. V tunelu můžete jít, šířka i výška Vám to dovolí.

Na ostrově Samos se narodil všem dobře známý Pythagoras jeden z největších filozofů a matematiků starověku. Byl žákem velkých vědců, dokonce i Thalese z Miletu. Učil se i v Egyptě a v Babylónu. Pythagoras nazval vesmír kosmem (znamená šperk) a hlásal, že původem a jádrem všech věcí jsou čísla. Slavnou Pythagorovu větu zná už každý žák základní školy. Tato věta se stala základem matematické vědy. Pythagoras založil filozofickou školu v Krotnu v jižní Itálii, kam se uchýlil při odchodu z ostrova Samos. Tato škola je považována za první univerzitu na světě.

Na ostrvě Samos pobýval se svoji armádou i Alexandr Veliký, který si dobře uvědomoval strategickou polohu ostrova vůči Malé Asii.

Ostrov Samos navštívila Kleopatra a Antonius. Ostrov se jim velmi líbil a uspořádali zde velkolepé slavnosti. Bylo to v roce 40 př.n.l. Na Samosu rád pobýval i císař Octavianus, který sem pravidelně zajížděl na odpočinek. Za jeho doby se Samos těšil mnoha privilegiím, které přetrvaly i za Tiberia a Caliguli.

Na ostrově Samos si můžete koupit velmi pěknou a originální keramiku. Velmi nápadnými jsou tzv. Pythagorovy poháry. Jsou provedeny s nejrozmanitějším zdobením. Jsou to velmi zvláštní nádoby. Jedna se nazývá maskara bartak. Pokud se z tohoto poháru chcete napít, aniž byste se polili, musíte znát kombinaci otvorů, které musíte zacpat prsty. Druhá nádoba je spravedlivý pohár, dikaia koupa. Říká se, že pohár učil Pythagorovi žáky spravedlnosti a střídmosti. Učí, že chamtivost se nevyplácí. Na poháru je rýha, ten kdo si nalije nad vyznačenou rýhu, přijde o nápoj, jenž vyteče dírou ve dně. Střídmí člověk žízeň uhasí.

Kokkari je půvabná vesnička na severním pobřeží ostrova Samos ani ne půl hodiny od hlavního města Samos. Díky nádherným plážím je velmi vyhledávaná návštěvníky ostrova. Kokari je postaveno na špičce malého poloostrova a domy vesničky jsou postaveny ve svahu. Lidé si mohou vybrat ze dvou velmi pěkných pláží, severní oblázkové a jižní pláže s menšími oblázky a volit tu, kde je bezvětří. V centru Kokkari je dlážděná pobřežní cesta, osázená mnoha tavernami, kavárnami, vinárnami a obchůdky. Pokračujete-li na severozápad od Kokkari, naskytnou se Vám další nádherné pláže. Pláž Tsamadou, Lemonakia, Veletza a Sambou. Na některé se snadno dostanete pěšky, na ty vzdálenější pak mopedem nebo na kole. Závěrečné sestupy pak doporučujeme jít pěšky. Krajina je zde opravdu nádherná, plná zeleně a sluncem prozářené pláže Vám budou připadat jako přírodní klenoty.

Na ostrově Samos je slavičí les. Najdete jej, vydáte-li se od vesnice Agios Konstantinos po horské cestě obklopené hustou vegetaci do vesnic Manolates, Ambelos a Stavrinides. Slavíci si postavili hnízda v tomto překrásném lese. Zvláště v měsíci květnu uslyšíte jejich krásný zpěv s největší intenzitou.

Ve vesnici Manolates na ostrově Samos se každoročně 20. července koná speciální obřad s jarmarkem na uctění památky Proroka Eliáše. Ženy zde vaří polévku ze pšenice, masa a cibule. Jídlo požehná pop a to se pak rozdělí mezi návštěvníky slavnosti.

Nejvyšší horou na ostrově Samos je hora Kerkis, která je doslova protkána horskými cestami. Její zdolání není jednoduché a je dobré se předem dobře informovat. Výhledy z cest jsou úchvatné a krása okolní přírody určitě stojí za to. Bez pohorek se však do hor nevydávejte. Na cestě na horu a z hory Vás může čekat nejedno překvapení v podobě zasypané cesty, strženého můstku apod. Velmi hezký výstup na horu Kerkis začíná ze zátoky Limniona, který Vás zavede do vesnic Agia Kiriaki, Kallithea a Drakaioi.

Na území dnešního městečka Pythagoras stávalo hlavní město ostrova Samos. Za vlády tyrana Polykrata byly postaveny okolo města velkolepé hradby, které dosahovaly pozoruhodné délky 6500 m. Hradby se dochovaly v severozápadní a severovýchodní části. Původně obíhaly starověký Samos a vedly až k pobřeží, aby město bylo chráněno před vpády válečníků a pirátů.

 

TOPlist